Er gaat wat veranderen! Bekijk de webversie
Logo
De Nieuwe Wind

...en samen het verschil maken

De Nieuwe Wind bestaat 5 jaar!
Dat is op zichzelf natuurlijk al reden voor een feestje, maar wat we vooral erg feestelijk vinden is de manier waarop huurders vaak reageren op onze nieuwsbrief. We ontvangen vaak positieve en leuke berichten over de inhoud van de nieuwsbrief. Dat is mooi, want we willen alle huurders in Nederland bereiken en op de hoogte brengen van wat er voor jou werkelijk toe doet want dát vinden we belangrijk!

Zo verandert er nogal wat in 2020. En dat kun je gaan merken in je portemonnee. Lees deze nieuwsbrief daarom goed en kijk wat er voor jóu in 2020 verandert.

Het team van De Nieuwe Wind
Wat verandert er in 2020?
In 2020 verandert er weer veel dat van invloed is op de portemonnee van huurders en woningzoekenden. Verhuis je in 2020 naar een sociale huurwoning? Dan mag de kale huur van die woning niet hoger zijn dan 737,14 euro. Dit is de nieuwe ‘liberalisatiegrens’.

Val je onder een inkomensgrens van passend toewijzen? Dan zal de huur van jouw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan 619,01 euro (één- en tweepersoonshuishouden) of 663,40 euro (grotere huishoudens). Dat komt omdat corporaties ook in 2020 'passend' moeten toewijzen. Minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen moet een kale huur hebben onder deze ´aftoppingsgrenzen´. Een hogere huur mag alleen in uitzonderingsgevallen.

De inkomensgrenzen voor passend toewijzen hangen af van huishoudgrootte en leeftijd.
Eenpersoons 23.225,- euro
Meerpersoons 31.550,- euro
Eenpersoons ouderen 23.175,- euro
Meerpersoons ouderen 31.475,- euro
 

Met welk inkomen kun je een sociale huurwoning krijgen?

Met een jaarinkomen dat lager is dan 39.055,- euro maak je het meeste kans. Als je iets meer verdient maak je ook nog kans, maar als jouw inkomen hoger is dan 43.574,- euro kun je alleen bij uitzondering sociaal huren. Bijvoorbeeld als je moet verhuizen vanwege sloop van jouw woning, of als je vanwege een beperking moeilijk aan geschikte woonruimte komt.

In 2020 moeten woningcorporaties zich aan de volgende regels houden:
  • Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot 737,14 euro moet worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot 39.055,- euro
  • Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot 737,14 euro mag worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen 39.055 euro en 43.574 euro.

Voor de resterende 10% van de woningen geldt geen inkomensgrens. Maar corporaties moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit de plaatselijke huisvestingsverordening in acht nemen. Wat dat voor regels zijn verschilt per gemeente. Verder moeten ze zich houden aan het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dat besluit staat dat mensen met fysieke of psychische beperkingen voorrang moeten krijgen.
Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere huisbazen) gelden deze regels allemaal niet. Zij verhuren ook wel woningen met een huurprijs tot 737,14 euro.
Wanneer heb je recht op huurtoeslag?
Als je een sociale (niet-geliberaliseerde) woning huurt en jouw inkomen niet te hoog is. Tot en met 2019 gold daarbij een harde inkomensgrens. Als je inkomen hoger was dan ongeveer 23.000,- euro (alleenstaanden) of 31.000,- euro (stellen en gezinnen) dan had je nergens recht op. En als na afloop van het jaar bleek dat je inkomen nét boven de grens uit was gekomen moest je al je toeslag terugbetalen. In 2020 is dat anders. Ook met een wat hoger inkomen kun je recht op huurtoeslag houden (of krijgen).
De harde inkomensgrenzen zijn verdwenen
Daar zijn veel verschillende inkomensgrenzen voor in de plaats gekomen. Wanneer die precies gelden hangt vooral af van de huurprijs, maar ook van het aantal personen in het huishouden en de leeftijd (wel of geen AOW). Om te zien of en hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen kun je het beste een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Ga naar de proefberekening

WOZ-BESCHIKKING BINNENKORT OP DE MAT
Binnenkort valt de WOZ-beschikking van de gemeente op je deurmat. De WOZ-waarde bepaalt voor een deel hoeveel huur u betaalt. De woning krijgt ook punten voor de oppervlakte en voorzieningen in de woning.

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald en vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen.


 
Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw huurwoning. In sommige gemeenten krijgen nieuwe, kleine huurwoningen extra punten. Ieder jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld door de gemeente. Je ontvangt deze in de eerste maanden van 2020.

Omdat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximaal toegestane huurprijs kan het zinvol zijn om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar zinvol is gaat de maximale toegestane huurprijs omlaag.Als je op dit moment een huurprijs betaalt die in de buurt komt van de maximaal toegestane huurprijs kan bezwaar maken zinvol zijn. Als jouw maximaal toegestane huurprijs lager wordt dan de huurprijs die je nu betaalt moet de verhuurder je een huurverlaging geven.


Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

Je kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op je WOZ-beschikking. Je dient het bezwaar in bij jouw gemeente. Lees verder...
Facebookgroep speciaal voor huurders
Huurders Aan Zet is de nieuwe Facebookgroep van De Nieuwe Wind. In deze groep kun je als huurder van een sociale huurwoning praten met andere huurders, tips uitwisselen of je vragen stellen aan andere huurders die met jouw vraag misschien al eens te maken gehad hebben. Dit is nou echt zo'n Facebookgroep voor iedereen die op zoek is naar tips over invloed uitoefenen bij je verhuurder.

Word daarom snel lid (gratis natuurlijk) en lees of praat mee met andere huurders. Daar word je altijd slimmer van! Ben je (bestuurs)lid van een huurdersvereniging en/of een bewonerscommissie? Dan is deze groep ook voor jou! Klik op het logo of deze link om naar de Facebookgroep te gaan en meld je direct aan!

De Nieuwe Wind 
Ambachtsherenwegeling 13 
4421 GP KAPELLE 
T: 06-36 01 01 14
Vragen of tips? stuur ons gerust een berichtje. Klik hier...