Copy
Bekijk deze email op een heel scherm door hier te klikken

Lentenieuws van HYA


Nu we elkaar zo weinig in het echt kunnen zien, is het fijn dat we u op deze manier nieuws kunnen doorgeven. Doorgeven wat er speelt bij uw huurdersorganisatie. Wij hebben veel moeten aanpassen in onze manier van werken, maar we hebben het onverminderd druk. Juist nu komen we met vuur op voor de belangen van de huurders.

Allemaal vanuit ons eigen huis hebben we veel overleg. U leest in deze nieuwsbrief onder meer over de huuraanpassing, u vindt informatie over wat Ymere doet met mensen die in de financiële problemen gekomen zijn. Ook sturen we u een verslag over een HYA-bijeenkomst die is geweest en vertellen we u over bijeenkomsten die (niet) komen.
We wensen u leesplezier en hopen u dit jaar nog in goede gezondheid te zien.

NIEUWS

Huur betalen in crisistijden

Waarom wordt de huuraanpassing nu doorgevoerd, mensen hebben het financieel zwaar? Dat is een vraag die we veel horen nu. Uw huurdersorganisatie heeft deze vraag gesteld aan de corporatie.

Lees snel verder

Nieuwe huurverhoging Ymere 2020

Ondanks dat het, zeker nu, bij veel huurders niet gelegen komt, valt ook dit jaar het voorstel huurverhoging in de bus. Ook dit jaar heeft Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (waar HYA deel van uitmaakt) met Ymere intensief onderhandeld over de huurverhoging. Wat wordt de huurverhoging voor de Ymere-huurders?

Lees verder

Ymere en participatie tijdens corona

Bewoners kunnen zich moeilijk organiseren in deze tijd. Dat hebben ze wel nodig om invloed te hebben tijdens sloop / nieuwbouwtrajecten. Dit levert nu problemen op.


Lees verder

Buurt voor buurt van het aardgas af - inspraak is gestart

De komende 20 jaar gaat heel Amsterdam van het aardgas af. Daarom heeft de gemeente Amsterdam de Transitievisie Warmte gepubliceerd. Daarin staat onder meer wanneer welke buurt aan de beurt is en welke alternatieve warmtebron voor aardgas in een bepaalde buurt de voorkeur heeft. De visie staat nu open voor inspraak. 

Lees verder

KORT NIEUWS

Update van Ymere over corona-maatregelen - Lees verder
Ymere zoekt huurders voor huurderspanel - Lees verder
Dringende oproep van corporaties, huurders én gemeente aan minister - Lees verder
De Kleine Die wordt bedreigd in haar huidige bestaan  - Lees verder
Tot september alle HYA-bijeenkomsten onzeker
Wegens de Corona-maatregelen moet ook HYA fysieke bijeenkomsten afzeggen. Het is nu nog niet duidelijk of alle bijeenkomsten in de zomer worden afgezegd. Natuurlijk krijgt u tijdig bericht.

Bewoners in beeld

Tante Wil 50 jaar in de Tugelawegblokken!

Er zijn van die mensen die het leven in een buurt leuker maken. Er is één iemand die dat al bijna 50 jaar doet. Dat is niemand minder dan mevrouw Wil Wiese-Schuts. Tante Wil zoals ze liefkozend wordt genoemd, heeft zoveel betekend voor de buurt dat ze haar eigen ontmoetingsruimte heeft gekregen; de Wil Wiese-Schuts ontmoetingsruimte.

Lees hier verder

BERICHTEN VAN DE STICHTING

Kantoor dicht: wel bereikbaar

In verband met de Corona pandemie heeft het bestuur van HYA besloten om het kantoor tot nader order te sluiten. Het dagelijks bestuur is per mail bereikbaar en luistert ook het antwoordapparaat frequent af.
Tel: 020 – 625 80 46
E-mail: info@hya.nl

Werkgroepen: verenigde kennis en kracht
We hebben gevraagd om versterking van de (soms nog op te richten) HYA-werkgroepen. Er hebben zich ook een aantal mensen gemeld: daar zijn we blij mee!
 We hebben ook gewerkt aan de voorbereidingen van de start van deze werkgroepen, maar helaas ligt alles nu even stil. We komen zeker terug op de werkgroepen, maar nog even geduld alstublieft.
Digitale scholingen

Kies juist nu voor een digitale scholing.
Alle mensen die bij een bewonerscommissie horen die bij HYA aangesloten ia, mogen gratis digitale cursussen volgen. U hoeft de deur niet uit en gaat aan de slag op uw eigen computer, in uw eigen tijd en op uw eigen tempo.
Lees meerBijeenkomst  – ‘Wij willen meer zeggenschap’
Op 5 februari organiseerde Huurders Ymere Amsterdam (HYA) een bijzondere bewonerscontactavond, speciaal voor aangesloten leden die in een gemengd complex wonen. “Er is rek op de regels mogelijk. Maar wat kan en wat mag?”
Lees meer

Blijf gezond! Hopelijk zien we elkaar snel weer.  

Facebook
Copyright © 2020 Huurders Ymere Amsterdam, All rights reserved.

Ons adres is:
Huurders Ymere Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 21 1e
Amsterdam, 1012 RC
Netherlands

Add us to your address book


Wilt u iets veranderen of uzelf uitschrijven?
U kunt informatie updaten of uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp